Cel – wprowadzenie gospodarki niskoemisyjnej

Celem do którego dąży nie tylko Polska, ale także i inne państwa członkowskie Unii Europejskiej jest wprowadzenie gospodarki niskoemisyjnej

Autor zdjęcia: homethods

Celem do którego dąży nie tylko Polska, ale także i inne państwa członkowskie Unii Europejskiej jest wprowadzenie gospodarki niskoemisyjnej. Z tego właśnie względu, na gminy nałożony został obowiązek opracowywania planów gospodarki niskoemisyjnej.

Korzyści wynikające z opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej

Strategor - plan gospodarki niskoemisyjnej pozwala posiadającym go gminom ubieganie się o dofinansowania i przyznanie im środków pomocowych. Stanowi to zachętę i mobilizację dla decydentów, którzy chcąc zdobyć pieniądze na realizację chociażby inwestycji infrastrukturalnych w swoich gminach przymuszeni są do jego opracowania.

Naturalnie, dokument ten jest najczęściej przygotowywany przez wykwalifikowane do tego firmy doradcze. Rzadko kiedy opracowywany jest przez samych urzędników. Jego sporządzenie wymaga bowiem niemałej wiedzy i umiejętności takiej oceny faktów i zasobów, by plan ten przyczynił się realnie do obniżenia stopnia emisji na terenie danej gminy.

Więcej informacji na stronie.